караган

 • 31Солтонский сельсовет — Страна Россия Субъект федерации Алтайский край Район …

  Википедия

 • 32әдәби — с. 1. Матур әдәбияткә караган, матур әдәбият әсәре булган. Әдәбиятне өйрәнүгә бәйләнешле. Нин. б. әдәбият әсәренә караган, нин. б. әсәрдән алынган әдәби образ 2. Әдәбият, тәнкыйть һәм публицистик әсәрләр иҗат итүгә бәйләнешле әдәби хезмәт. Матур… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 33гомуми — с. 1. Һәркемгә, һәрнәрсәгә караган; барысын да эченә алган. Һәркем, һәркайсы өчен уртак, бердәм 2. Кем белән дә булса бергәләп башкарыла торган г. эш 3. Иң төп, асыл билгеләргә генә караган, детальләргә кермәгән г. рәвештә әйтү. Аерым фактларга… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 34дә — ТӘ – 1. кис. Үзе караган сүзгә басым ясауны белдерә бик тә салкын. Үзе караган сүзгә басым ясап, чикләүне, аерып күрсәтүне белдерә балыкның да ниндие!. Соклану хисен белдергән тезмәдә, кабатлап әйтелгән исемнәр арасында килеп, басымны куәтли аты… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 35йорт — 1. Тору өчен, төрле оешмалар, предприятиеләр өчен билгеләнгән корылма, бина; өй һәм аңа караган каралты 2. Бер хуҗалык булып яшәүче кешеләр, гаилә. Бер йортта яшәүче бер яки берничә гаилә кешеләре. Аерым гаилә хуҗалыгы җиде йорт бергә оешып 3.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 36көньяк — 1. Дөньяның дүрт ягының берсе: горизонтның төньякка каршы ягы. К. ка караган, К. тагы 2. Берәр урынның шул юнәлештә урнашкан өлешенә караган басуның к. чите 3. Җылы як, җылы климат полосасы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 37латин — 1. Борынгы Италий өлкәсендә – Лациумда яшәгән кеше 2. с. Борынгы Римга, римлыларга караган 3. с. Латин әлифбасына караган 4. Латин теле 5. иск. Католик …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 38милли — с. 1. Милләткә бәйләнешле 2. Нин. б. милләтнең характерлы үзенчәлекләрен чагылдыра торган; нин. б. милләткә хас 3. Нин. б. илгә, дәүләткә караган Татарстанның милли флагы 4. Аерым, аз санлы халыкларга караган милли изелү …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 39теория — 1. Табигать, җәмгыять һәм фикер аң закончалыкларын чагылдырып, тәҗрибәне, иҗтимагый практиканы логик гомумиләштерү 2. Билгеле бер эшчәнлек яки фән өлкәсенә караган фәнни идеяләр һәм принциплар җыелмасы (системасы). Сәнгать һәм әдәбиятта осталык… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 40чит — I. и. 1. Берәр әйбернең кырыйдагы урыны, шул кырый үзе 2. Берәр әйбер (урман, торак пункт һ. б. ш.) кырыендагы җир, урын. Юл, урам һ. б. ш. кырыенда, аларның һәр ике ягында буйдан буйга сузылган урын 3. Нин. б. мәйдан, өслек, тирәлекнең кырыен… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге